Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking

Contact

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking

Contact

ViVa! Zorggroep, Meerstate, entreegebied | Burobas

Onze visieop Zorgen

Mensen in de zorg verdienen een mooie werk- en leefomgeving

Het CBS verwacht dat er in 2040 bijna 5 miljoen 65-plussers in Nederland wonen. Door deze vergrijzing bestaat de kans dat er in 2040 meer dan een half miljoen mensen zijn met dementie. De vraag is hoe vangen we dat als maatschappij op?
Burobas heeft een jarenlange ervaring als interieurarchitecten voor de zorgsector. Vanuit onze expertise denken we dagelijks na over het verbeteren van de woon- en werkomgeving.

Betaalbaar en duurzaam zijn prioriteit

In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord ondertekend om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Verder is een duurzaamheidsambitie vastgelegd in de Greendeal 3.0. De  zorgsector is zich terdege bewust van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze planeet.

Burobas gaat verder

Zorggebouwen voor senioren, de GGZ en de VGZ ondergaan grote veranderingen. De realiteit is dat er in de toekomst minder medewerkers per cliënt of bewoner fysiek aanwezig zullen zijn in de directe omgeving om zorg te bieden. Dat vraagt om een nieuwe kijk op de ontwerpen voor gebouw en interieur. Er zal meer samenwerking nodig zijn en er zal vaker een beroep worden gedaan op familie, mantelzorg en de wijkbewoners.

 

Een eenvoudig schillenmodel laat zien hoe de verschillende partijen zich rondom de cliënt/ bewoner begeven. Het doel is om de druk op de zorg te verminderen, meer uit handen te nemen en het sociale aspect te vergroten. In de kern staat de cliënt/bewoner. Daaromheen bevindt zich de eerste schil: de familie en mantelzorgers, met daaromheen weer de medewerkers en vrijwilligers. De derde en laatste schil richt zich op de omringende wijk. We bespreken alle lagen kort.

Centraal staan altijd de bewoners van de zorgomgevingen. De eerste schil omvat familie en mantelzorgers. Hun participatie neemt de komende jaren toe. Zorggebouwen van de toekomst zijn open en toegankelijk. Interieurs zijn generatie-overstijgend. Iedereen die wil deelnemen aan activiteiten in het zorggebouw krijgt hiervoor de ruimte. Daarnaast wordt het steeds belangrijker om voor de zorgmedewerkers een fijne werkplek te creëren. Zij vormen ten slotte de tweede schil rond de bewoner. Werken in de zorg wordt als zwaar ervaren. Wil een organisatie toch de juiste mensen aantrekken en vooral ook binden dan is een inspirerende werkomgeving essentieel. Wij weten vanuit onze expertise dat gebouwen en interieurs een positieve invloed hebben op het welbevinden van de medewerkers.

De derde schil wordt gevormd door de bewoners van de wijk rondom het zorggebouw. Als ontwerpers denken wij na over manieren om meer samenwerking en verbinding tot stand te brengen tussen de wijk en het zorggebouw.

Concrete beloftes waarmaken

Binnen onze algemene visie hebben we vijf specifieke hoofdpijlers benoemd met daaronder vijf bouwstenen. Bij elke bouwsteen staat de merkbelofte van Burobas.

Pijler 1: Eigen regie

Bouwstenen: geen betutteling, eigen ritme, keuzevrijheid, erop uit kunnen, thuisgevoel
Merkbelofte: In ‘onze’ gebouwen voelen bewoners zich thuis, hebben ze maximale bewegingsvrijheid en zijn ze autonoom.

Pijler 2: Sociale cohesie

Bouwstenen: een betrokken familie, een betrokken wijk, sociaal contact, ruimte voor ontmoeting, even voorstellen…
Merkbelofte: In ‘onze’ gebouwen ervaren familie en de mensen uit de wijk dat ze welkom zijn en mee mogen doen. De bewoners zijn bekenden en beminden.

Pijler 3: Healing environment

Bouwstenen: routing en signing, beweging en muziek, techniek (o.a. akoestiek, luchtkwaliteit en verlichting), kleurgebruik, natuur, stressreductie.
Merkbelofte: In ‘onze’ gebouwen werken we met de wetenschappelijk bewezen onderdelen van Healing Environment via Evidence-Based Design.

Pijler 4: Duurzaamheid

Bouwstenen: circulariteit, exploitatie, tijdloos design, gezonde materiaalkeuzes, kwaliteit.
Merkbelofte: In ‘onze’ gebouwen maken we duurzame keuzes die een maximale impact op de gezondheid van de bewoners/ cliënten hebben en zo min mogelijk impact op de omgeving.

Pijler 5: Samenwerken

Bouwstenen: flexibiliteit, kennis delen, ambitie vaststellen, transparantie, aandacht voor elkaar.
Merkbelofte: Burobas is transparant, werkt samen en start elk ontwerpproces met luisteren.