Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking

Contact

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking

Contact

Privacyverklaring

 

Wij zijn Burobas: een creatieve club mensen die met u en vóór u interieurs ontwerpen en adviseren in alles wat daarbij hoort.

Wij zijn gevestigd aan de Laan van Diepenvoorde 8A, 5582 LA Waalre.

Telefoon:  +31(0)40 290 85 88
E-mailadres: info@burobas.com

Ons KvK-nummer is: 17103341
Ons BTW-nummer is : NL 818180353 B01

 

Persoonsgegevens

Van onze klanten, prospects en lezers van onze nieuwsbrief verwerken wij uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Van onze medewerkers verwerken wij tevens een aantal bijzondere persoonsgegevens die in ons verwerkingsregister nader gespecificeerd worden.

 

Grondslag van de verwerking

Wij verwerken de gegevens om te voldoen aan de overeenkomst die wij met onze klanten hebben gesloten en voor het op aanvraag maken van een offerte of het verstrekken van informatie voor prospects. Wij hebben tevens persoonsgegevens opgenomen in ons CRM-systeem. Alvorens die actief te bewerken zullen wij daarvoor expliciete toestemming vragen.

 

Doel van de verwerking

Het doel van de verwerking van de gegevens is om uitvoering te geven aan de opdracht die klanten ons verstrekt hebben, of om voor klanten of potentiële klanten een zo goed mogelijk offerte op te kunnen stellen. Het doel van het bewerken van de gegevens in ons CRM-systeem is om ons bedrijf zo duidelijk mogelijk aan potentiële relaties te presenteren. Tevens gebruiken wij de gegevens voor het verzenden van een nieuwsbrief.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren financiële gegevens conform de wettelijke termijn van 7 jaren. Alle gegevens behorende bij projecten en overeenkomsten bewaren wij zolang die lopen en vervolgens nog zolang als klanten of vroegere klanten redelijkerwijs projectspecificaties kunnen opvragen. Gegevens van medewerkers bewaren wij conform de wettelijke voorschriften. Gegevens van de ontvangers van de nieuwsbrief bewaren wij zolang de nieuwsbrief aan betreffende ontvangers verzonden wordt. De ontvangers kunnen op elk moment opzeggen voor de nieuwsbrief.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen geen gegevens buiten de EER en delen geen gegevens met andere derden dan op grond van wettelijke taken of met hieronder genoemd instellingen:

  • Verzekeraars voor zover wij projecten verzekeren
  • Accountant voor wettelijke financiële verslaggeving

Voor personeelsleden delen wij de gegevens bovendien met pensioenfonds en bedrijfsarts.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Alle relaties waarvan wij persoonsgegevens bezitten hebben het recht die in te zien, te doen corrigeren of te doen verwijderen of over te dragen aan door hen aan te geven derden.

Daarnaast hebben zij het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Indien aanpassing van gegevens in enig hierboven genoemd geval gewenst is volstaat een mailtje daarvoor aan b.lamers@burobas.com. Wij zullen uiterlijk binnen twee weken, daarop reageren.

 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om ze te beschermen. Als u aanwijzingen mocht hebben dat dat niet het geval is kunt u steeds contact met ons daarover opnemen. Mocht bij ons of bij een van bovengenoemde verwerkers sprake zijn van een datalek dat relaties zou kunnen aangaan, zullen wij hen daarover terstond informeren.