GGz Centraal De Meregaard, HIC omgeving | Burobas

Opgeleverd: GGz Centraal De Meregaard in Almere

Burobas ontwerpt zijn tiende High Intensive Care (HIC) omgeving!

Door GGz Centraal De Meregaard in Almere is aan Burobas gevraagd een ontwerp te maken voor hun nieuwe HIC afdeling. Op deze plek worden volwassenen en ouderen in acute psychiatrische nood tijdelijk opgenomen. Dit is vaak een gedwongen opname. In nauwe samenspraak met de verpleging en cliëntenraad is er een passend ontwerp ontstaan dat voldoet aan de nieuwe veldnorm.

Eigen autonomie, gastvrijheid, privacy en een herstellende omgeving hebben centraal gestaan in de keuzes die zijn gemaakt in het ontwerp. Waarbij een Healing Enviroment en op- en afschaling de uitgangspunten zijn geweest. Hierbij is goed gekeken naar oriëntatie, goede akoestiek, slag- en stootvast interieur met een zachte uitstraling, hygiëne en daglicht & uitzicht op natuur.

De natuurlijke kleuren en materialen creëren een vriendelijke en huiselijke omgeving, waarbij het gebouw en de inrichting ondersteuning biedt aan het herstel.