Visie

Visie, ontwerpvisie, Bas Lamers, Bas van Rooij | Burobas

Burobas heeft een eigen ontwerpvisie op wat een interieur een geslaagd interieur maakt. Dit interieur creëren wij samen met onze opdrachtgevers, zodat er een interieur ontstaat passend bij de organisatie, de werknemers en de gebruikers.

Spreekt onze ontwerpvisie u aan? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

info@burobas.com / T: (+31)40 290 85 88

De perfecte onderlegger

Een slimme en leesbare plattegrond vormt bij Burobas de basis voor ieder plan. Functies bij of achter elkaar in de best mogelijke orde, waarbij ruimte gecreëerd wordt voor ontmoeten of afzonderen, overleg of concentratie, rust of dynamiek. Zicht- en looplijnen vormen daarbij contouren van de perfecte onderlegger.

Kleur- en materiaalgebruik

Kleur- en materiaalgebruik ondersteunt in ons werk de functionaliteit, het gebruik of de betekenis van een ruimte. Soms uitbundig en dynamisch en soms sober en ingetogen.

Daglichttoetreding

In onze interieurs is altijd een hoofdrol weggelegd voor het daglicht. Zicht op buiten en de natuur is een van de hoofdthema’s van ons werk.

Huiselijkheid

De interieurs van Burobas kenmerken zich door een grote dosis huiselijkheid. Door ons werk in de zorg kennen we de uitwerking van een interieur op het welzijn van mensen. Het gaat met name in de zorg om het bieden van een fijn thuis. Daarom zien we een interieurverandering niet als een project, maar als het keer op keer opnieuw creëren van een prettige leef-, werk- of leeromgeving.

In grote gebouwen waarin wordt gewerkt, gestudeerd of gewoond is er behoefte aan diversiteit en keuzemogelijkheden. Daardoor sluit een interieur aan bij de wensen en behoeftes van alle gebruikers.

Duurzaamheid móet

Onze ontwerpen zijn duurzaam. De keuze voor de juiste bouwmaterialen is maar één onderdeel hiervan. Door robuuste oplossingen te kiezen verlengen we de vervangingscyclus: de interieurs gaan hierdoor langer mee. Onze interieurs zijn niet onder invloed van mode of een trend tot stand gekomen.

Flexibiliteit staat voorop: niets is voor de eeuwigheid. Inzichten en gebruik zijn aan verandering onderhevig. Gebouw en interieur dienen hierop voorbereid te zijn. Door in projecten na te denken over het tweede leven van een interieur en gebouw zijn onze plannen in de basis duurzaam.

Toepassing van beplanting

Groene elementen in het interieur worden binnen onze plannen als integraal onderdeel van het ontwerp beschouwd. Bomen en planten dragen bij aan een goede luchtvochtigheid en een gezonde omgeving.

Lees ook ons blog over de voordelen van planten op kantoor voor meer informatie.

Samen creëren we interieur

Een goed geslaagd interieur creëer je samen met u als opdrachtgever. Van ons kunt u gedurende het ontwerpproces en de bouw van het interieur volledige toewijding verwachten. Daarom werken wij graag voor opdrachtgevers die kritisch en ambitieus zijn.

Wij creëren draagvlak binnen de organisatie, zodat er een interieur ontstaat passend bij de organisatie, de werknemers en de gebruikers. Lees ook op ons blog hoe een interieur van Burobas tot stand komt.

 

Spreekt onze ontwerpvisie u aan? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

info@burobas.com / T: (+31)40 290 85 88