COC Nederland, overlegtafel, interieurontwerp amsterdam, open vakkenkast | Burobas

Wat kost een interieurarchitect?

Een interieurarchitect inschakelen, wat kost dat nou eigenlijk? En die kosten die je dan maakt voor het interieurontwerp en de uitvoering ervan, waar gaat dat geld naartoe? Logische vragen, vinden wij. Om daar een goed beeld van te geven is het belangrijk om naast informatie over het interieurontwerp, ook informatie te geven over het ontwerptraject met een interieurarchitect.

 

Een ontwerptraject met een interieurarchitect bestaat grofweg uit 6 fases.

  1. De definitiefase/ projectvoorbereiding
  2. Het voorlopig ontwerp
  3. Het definitief ontwerp
  4. Het technisch ontwerp
  5. De prijs – en contractvorming
  6. De begeleiding bij de uitvoering

 

Definitiefase/ projectvoorbereiding door een interieurarchitect

In fase 1 vindt de inventarisatie van het gebouw en het eerste overleg met de gebruikers plaats. De wensen en behoeften van de opdrachtgever en gebruiker spelen tenslotte in elk ontwerp een cruciale rol. Voor grote projecten wordt in deze fase ook een Programma van Eisen opgesteld met daarin onder andere alle installatietechnische onderdelen waar we rekening mee moeten houden.

 

Voorlopig ontwerp

In deze fase wordt voor alle onderdelen een voorlopig voorstel gemaakt. Hierin worden alle afwerkingen, de inventaris en verlichtingsvoorstellen getoetst en geraamd.

 

Definitief ontwerp

In dit laatste deel van de ontwerpfase worden alle technische installaties geïntegreerd in het ontwerp. Nu dat het ontwerp definitief is, weet u als opdrachtgever precies hoe het toekomstige gebouw er van binnen uit gaat zien en kent u de kosten die hiervoor gemaakt dienen te worden.

Wanneer u niet bekend bent met het laten maken van een interieurontwerp kunnen we ons voorstellen dat de beschrijving tot dusver wat cryptisch overkomt. We geven je daarom graag meer info over wat er allemaal komt kijken bij het interieurontwerp. Belangrijk om bij dit zowel het ontwerpproces als -traject te vermelden is, is dat het zelden zo lineair doorlopen wordt als het hierboven wordt geschetst. Deze beschrijving hier is echter een goede richtlijn voor het ontwerptraject.

 

Technisch ontwerp

De naam technisch ontwerp kan wellicht verwarrend zijn, omdat er in de interieurontwerpfase al veel technische zaken besloten zijn. Toch heet deze fase het technisch ontwerp, omdat in deze fase alle technische tekeningen en werkomschrijvingen klaar gemaakt worden voor de uitvoering. Alle technische tekeningen samen, van bouwkundige plattegrond tot de installatiehandleiding van een kraan, noemen we het bestek. Dit bestek is een onmisbaar gereedschap bij het opvragen van offertes bij verschillende partijen. Het opvragen van offertes wordt in de meeste gevallen ook in deze fase geregeld.

 

Prijs – en contractvorming door de interieurarchitect

De opgevraagde offertes worden beoordeeld en vergeleken, zodat we alleen de aanbieder contracteren die het best aan de wensen voldoet.

 

Begeleiding bij uitvoering door de interieurarchitect

En dan is het zo ver: de bouw van het interieur kan van start gaan! Er wordt intensief contact onderhouden met u als opdrachtgever en met de uitvoerders. Er wordt daarom, naast de reguliere bouwoverleggen, ook telefonisch overlegd en gemaild in het kader van het project. Wanneer het zo ver is, voeren we de esthetische controle uit in de werkplaatsen en op de bouwplaats. Het project wordt volledig begeleid tot aan de oplevering en eventueel zelfs tot aan de eindoplevering.

 

Kosten interieurarchitect

Als u zich afvraagt wat een interieurarchitect kost, kunt u (afhankelijk van de werkzaamheden) als vuistregel tussen de 5% en 10% van de totale verbouwingskosten hanteren.

 

Samen creëren we interieur

Hopelijk hebben we met de bovenstaande zes fasen een beter beeld geschetst van hoe het ontwerptraject in elkaar steekt. Zoals eerder genoemd is dit proces zelden zo lineair te doorlopen. Wat we echter wel garanderen is dat we samen aan de slag gaan met het interieurontwerp en dat u als opdrachtgever te allen tijde op de hoogte bent van de voortgang. Want: Samen creëren we interieur.

Neem dus gerust contact op als u nog vragen heeft over wat een interieurontwerp van Burobas voor uw organisatie kan betekenen.